CIKLUS: RASPORED

Od 10.10. Do 11.10.2007.

Ciklus Roberta Bressona

Prethodni
Slijedeći

Utorak, 02.10.2007

21:00 Dame iz Bulonjske šume

Les dames du Bois de Boulogne, Francuska, 1945

Četvrtak, 04.10.2007

19:00 Dame iz Bulonjske šume

Les dames du Bois de Boulogne, Francuska, 1945

Petak, 05.10.2007

21:00 Suđenje Ivani Orleanskoj

Procès de Jeanne d’Arc, Francuska, 1962

Srijeda, 10.10.2007

19:00 Suđenje Ivani Orleanskoj

Procès de Jeanne d’Arc, Francuska, 1962

20:30 Mouchette

Francuska, 1967

Četvrtak, 11.10.2007

19:00 Mouchette

Francuska, 1967