Jean-Luc Godard

03.12.1930, Pariz, Francuska

 

Director
Francuski redatelj, scenarist, montažer, producent i kritičar, jedan od začetnika francuskog novog vala. Rođen je u Parizu u bur‍žoaskoj francusko-švicarskoj obitelji, a za Drugog svjetskog rata postao je naturalizirani drž‍avljanin Švicarske gdje je pohađao i školu. Nakon razvoda roditelja, 1948. godine vratio se u Pariz gdje je nastavio školovanje. Iduće godine upisuje studij antropologije na Sorboni. U to vrijeme upoznaje Françoisa Truffauta, Claudea Chabrola, Jacquesa Rivettea i Erica Rohmera. S dvojicom potonjih 1950. osniva časopis Gazette du cinéma, za koji piše članke pod pseudonimom Hans Lucas. Nakon što je financijski pomogao Rivetteu i Rohmeru da snime filmove, njegova obitelj uskratila mu je daljnju novčanu potporu. Nadalje ž‍ivi boemskim ‍životom i od 1952. godine piše filmske kritike za Les cahiers du cinéma. Radi razne poslove i od zarade snima kraće filmove. Karijeru kritičara otpočinje 1956. u časopisu Arts kad, nakon prekida, nastavlja pisati i za Les cahiers du cinéma. Nakon prvoga filma Operacija beton (Opération béton, 1954.) snima još četiri kratkometraž‍na, a 1960. u suradnji s Truffautom snima prvi dugometraž‍ni igrani film Do posljednjeg daha (A bout de souffle) koji ga je proslavio širom Europe. Cijenjen i kod publike i kritike, taj film postaje jedan od najznačajnijih filmova francuskog novog vala. Ranije iste godine u Ženevi snima film Mali vojnik (Le petit soldat, 1960.) koji je u Francuskoj bio zabranjen za prikazivanje do 1963. godine zbog obrade alž‍irskog rata. Godine 1961. snimio je prvi film u boji Žena je ž‍ena (Une femme est une femme, 1961.), a slijedi novi komercijalni uspjeh filmom Živjeti svoj ž‍ivot (Vivre sa vie: Film en douze tableaux, 1962.). Hommage Jeanu Vigou Les carabiniers (1963.) o už‍asima rata prolazi veoma loše, no iste godine surađuje s Fritzom Langom i Brigitte Bardot u filmu Prezir (Le mépris, 1963.). S tadašnjom suprugom, glumicom Annom Karinom 1964. godine osniva produkcijsku kuću Anouchka Films. Idući značajni filmovi su mu Neobična banda (Bande apart, 1964.), referenca na holivudske noir filmove i distopijski film Alphaville (1965.). Iste godine snimio je i dramu Ludi Pierrot (Pierrot le fou, 1965.) s Jean-Paulom Belmondom čiju karijeru je lansirao filmom Do posljednjeg daha. Nakon razvoda s Annom Karinom snima Dvije ili tri stvari koje znam o njoj (2 ou 3 choses que je sais d’elle, 1966.) i Kineskinju (La Chinoise, 1967.) s Anne Wiazemsky u glavnoj ž‍enskoj ulozi s kojom se tijekom snimanja filma i ž‍eni. Često sudjeluje u omnibusima različitih redatelja poput antiratnog Loin du Vietnam (1967.), a iste godine samostalno snima i Vikend (Week end, 1967.). Tijekom sedamdesetih realizirane filmove mu često ne prikazuju, a teško osigurava financije za projekte koji ga zanimaju. U njegovoj filmografiji vidljiv je utjecaj Karla Marxa, a potkraj šezdesetih zainteresirao se i za maoističku ideologiju. Osnovao je socijalističko-idealističku filmsku grupu Dziga Vertov zajedno s mladim studentom Jean-Pierreom Gorinom. Snimili su nekoliko kratkih filmova, a i ostali Godardovi filmovi su, sve do 1980. postali više politički i eksperimentalni. Maoističke ideje prenio je i u dugometra‍žnom igranom filmu Sve je u redu (Tout va bien, 1972.) s Jane Fonda i Yvesom Montandom u glavnim ulogama. Godine 1972. pokrenuo je alternativnu produkcijsku i distributivnu kuću Sonimage zajedno s Anne-Marie Miéville koja mu osim poslovne suradnice, postaje i treća supruga. U prvoj polovici osamdesetih se vraća igranim filmovima i snima Spasi se tko mo‍že (Sauve qui peut (la vie.), 1980), Ime: Carmen (Prénom: Carmen, 1983.), Pozdravljam vas, Marie (Je vous salue, Marie, 1983.) i Detektiv (Détective, 1985.), a ostatak dekade većinom snima kratke i srednjemetraž‍ne igrane i dokumentarne filmove. Devedesetih ostvaruje dugometraž‍ne igrane filmove, izdvaja se Novi val (Nouvelle vague, 1990.). Među idućim većim filmovima su mu Oda ljubavi (Éloge de l’amour, 2001.), Naša glazba (Nostre musique, 2004.), Film socialisme (2010.) i Zbogom jeziku (Adieu au langage, 2014.).

Filmografija

Remerciements de Jean-Luc Godard à son Prix d'honneur du cinéma suisse (2015) (omnibus)
Prix suisse, hvala, mrtav ili živ (Prix suisse, remerciements, mort ou vif, 2015)
Ponts de Sarajevo (2014) (omnibus)
Khan Khanne (2014) (kratkometra‍žni)
Zbogom jeziku (Adieu au langage, 2014)
3x3D (2013) (omnibus, dio The Three Disasters)
Film socijalizam (Film socialisme, 2010)
Tribute to Éric Rohmer (2010) (kratkometraž‍ni)
Une catastrophe (2008) (kratkometra‍žni)
Journal des Réalisateurs de Jean-Luc Godard (2008) (TV, kratkometraž‍ni)
Amaterska reportaž‍a Maquette expo (Reportage amateur Maquette expo, 2006) (srednjemetraž‍ni dokumentarni)
Vrai faux passeport (2006) (srednjemetraž‍ni dokumentarni)
Ecce Homo (2006) (kratkometraž‍ni)
Four Short Films (2006) (video, dokumentarni, koredatelj)
Naša muzika (Notre musique, 2004)
Prières pour Refusniks (2004) (kratkometraž‍ni)
Odabrani trenuci iz povijesti filma (Moments choisis des histoire(s) du cinéma, 2004) (dokumentarni)
Ten Minute Older: The Cello (2002) (omnibus, dioDans le noir du temps)
Liberté et patrie (2002) (video, kratkometraž‍ni, koredatelj)
Oda ljubavi (Éloge de l'amour, 2001)
The Old Place (1998) (srednjemetraž‍ni dokumentarni)
L' origine du XXIeme siecle, (2000) (kratkometra‍žni dokumentarni)
Adieu au TNS (1998) (kratkometraž‍ni)
Histoire(s) du cinéma: Une vague nouvelle (1998) (kratkometra‍žni dokumentarni)
Histoire(s) du cinéma: Les signes parmi nous (1998) (srednjemetra‍žni dokumentarni)
Histoire(s) du cinéma: Le contrôle de l'univers (1998) (kratkometra‍žni dokumentarni)
Histoire(s) du cinéma: La monnaie de l'absolu (1998) (kratkometražni dokumentarni)
Histoire(s) du cinéma: Fatale beauté (1997) (kratkometra‍žni dokumentarni, nepotpisan)
Histoire(s) du cinéma: Seul le cinéma (1997) (kratkometraž‍ni dokumentarni, nepotpisan)
Zauvijek Mozart (For Ever Mozart, 1996)
Espoir/Microcosmos (1996) (TV, kratkometra‍žni)
Le monde comme il ne va pas (1996) (TV, kratkometra‍žni)
Plus Oh! (1996) (kratkometra‍žni)
100 ans de cinéma: Deux fois 50 ans de cinéma français (1995) (TV, srednjemetra‍žni dokumentarni)
JLG/JLG - autoportrait de décembre (1994) (dokumentarni, srednjemetra‍žni)
Hélas pour moi (1993)
Les Français vus par (1988) (mini TV serija, 1 nastavak)
The King of Ads (1993) (dokumentarni omnibus)
Je vous salue, Sarajevo (1993) (video, kratkometraž‍ni)
Comment vont les enfants (1992) (dokumentarni omnibus, dio L'enfance de l'art)
Parisienne People Cigarettes (1992) (kratkometražni)
L'enfance de l'art (1992) (kratkometraž‍ni)
Ne zaboravimo (Contre l'oubli, 1991) (omnibus, dio Pour Thomas Wainggai, Indonésie)
Njemačka godine 90 devet nula (Allemagne 90 neuf zéro, 1991)
Novi val (Nouvelle vague, 1990) (nepotpisan)
Metamorphojean (1990) (kratkometra‍žni)
Histoire(s) du cinéma: Une histoire seule (1989) (video, srednjemetraž‍ni)
Le rapport Darty (1989) (srednjemetraž‍ni, koredatelj)
Closed (1988) (kratkometra‍žni)
Histoire(s) du cinéma: Toutes les histoires (1988) (video, srednjemetraž‍ni, nepotpisan)
On s'est tous défilé (1988) (kratkometra‍žni)
Moć riječi (Puissance de la parole, 1988) (kratkometra‍žni)
Soigne ta droite (1987)
Aria (1987) (omnibus, dioArmide)
Kralj Lear (King Lear, 1987)
Closed Jeans (1987) (kratkometraž‍ni)
Série noire (1986) (TV serija, 1 nastavak)
Meetin' WA (1986) (kratkometraž‍ni, dokumentarni)
Soft and Hard (1986) (srednjemetraž‍ni, koredatelj)
Detektiv (Détective, 1985)
Pozdravljam vas, Marie ('Je vous salue, Marie', 1985)
Ime: Carmen (Prénom Carmen, 1983)
Petites notes à propos du film 'Je vous salue, Marie' (1983) (video, kratkometražni)
Changer d'image - Lettre à la bien-aimée (1982) (TV, kratkometraž‍ni)
Lettre à Freddy Buache (1982) (kratkometra‍žni dokumentarni)
Scénario du film 'Passion' (1982) (srednjemetra‍žni dokumentarni)
Strast (Passion, 1982)
Une bonne à tout faire (1981) (kratkometra‍žni)
Spasi se tko mo‍že (Sauve qui peut (la vie), 1980)
Scénario de 'Sauve qui peut la vie' (1979) (kratkometra‍žni)
Comment ça va? (1978) (koredatelj)
Faut pas rêver (1977) (TV, kratkometraž‍ni)
France/tour/detour/deux/enfants (1977) (dokumentarna mini TV serija, 12 nastavaka, koredatelj)
Six fois deux/Sur et sous la communication (1977) (mini TV serija, 6 nastavaka, koredatelj)
Ici et ailleurs (1976) (srednjemetraž‍ni dokumentarni omnibus)
Broj dva (Numéro deux, 1975)
Pismo Jane (Letter to Jane, 1972) (srednjemetraž‍ni dokumentarni, koredatelj)
Sve je u redu (Tout va bien, 1972) (koredatelj)
One P.M. (1972) (koredatelj)
Lotte in Italia (1971) (koredatelj, nepotpisan)
Vladimir et Rosa (1970) (koredatelj, nepotpisan)
Schick After Shave (1971) (kratkometraž‍ni)
Le vent d'est (1970) (koredatelj, nepotpisan)
British Sounds (1970) (srednjemetraž‍ni dokumentarni, koredatelj)
Pravda (1970) (srednjemetra‍žni, dokumentarni, nepotpisan)
Vedro znanje (Le gai savoir, 1969)
Ljubav i bijes (Amore e rabbia, 1969) (omnibus, dio L'Amore)
Un film comme les autres (1968)
Jedan plus jedan (One plus one / Sympathy for the Devil, 1968) (dokumentarni, glazbeni)
Film-Tract n° 1968 (1968) (kratkometraž‍ni, koredatelj)
Cinétracts (1968) (dokumentarni omnibus, dijelovi 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 23 i 40, nepotpisan)
Vikend (Week End, 1967)
Daleko od Vijetnama (Loin du Vietnam, 1967) (omnibus, dio Caméra-oeil)
Kineskinja (La Chinoise, 1967)
Le plus vieux métier du monde (1967) (omnibus, dio Anticipation, ou l'amour en l'an 2000)
Dvije ili tri stvari koje znam o njoj (2 ou 3 choses que je sais d'elle, 1967)
Made in U.S.A. (1966)
Muški rod, ž‍enski rod (Masculin, féminin: 15 faits précis, 1966)
Ludi Pierrot (Pierrot le fou, 1965)
Paris vu par... (1965) (omnibus, dio Montparnasse-Levallois)
Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (1965)
Reportage sur Orly (1964) (kratkometra‍žni dokumentarni)
Udana ‍žena (Une femme mariée: Suite de fragments d'un film tourné en 1964, 1964)
Les plus belles escroqueries du monde (1964) (omnibus, dio Le Grand escroc)
Neobična banda (Bande a part, 1964)
Prezir (Le mépris, 1963)
Karabinjeri (Les carabiniers, 1963)
Ro.Go.Pa.G. (1963) (dio Il Nuovo mondo)
Mali vojnik (Le petit soldat, 1963)
Živjeti ‍život (Vivre sa vie: Film en douze tableaux, 1962)
Les sept péchés capitaux (1962) (dio La Paresse)
Žena je ‍žena (Une femme est une femme, 1961)
Priča o vodi (Une histoire d'eau, 1961) (kratkometra‍žni)
Charlotte i njezin dečko (Charlotte et son Jules, 1960) (kratkometraž‍ni)
Do posljednjeg daha (A bout de souffle, 1960)
Charlotte i Véronique ili Svi dečki se zovu Patrick (Charlotte et Véronique, ou Tous les garçons s'appellent Patrick, 1959) (kratkometra‍žni)
Une femme coquette (1955) (kratkometra‍žni)
Operacija beton (Opération béton, 1954) (kratkometraž‍ni)


Filmovi redatelja

Filmske priče

(Histoire(s) du cinéma, 1989-1998)

Režija: Jean-Luc Godard
Sadržaj:

Filmski esej podijeljen u četiri cjeline s po dva poglavlja: 1a Sve priče (Toutes les histoires, 51’) 1b Samo jedna priča (Une histoire seule, 42’) 2a Samo film (Seul le cinéma, 26’) 2b Fatalna ljepota (Fatale beauté, 28’) 3a Novac apsoluta (La monnaie de l'absolu, 26’) 3b Novi val (Une vague nouvelle, 27’) 4a Nadzor nad svijetom (Le contrôle de l'univers, 27’) 4b Znakovi među nama (Les signes parmi nous, 37’) Godardov autorski projekt (režija, scenarij i montaža) u kojem govori o...

boja

Do posljednjeg daha

(A bout de souffle, 1960)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Michel je mladi francuski gangster i buntovnik u bijegu pred policijom. Odlazi u Pariz i nalazi utočište kod svoje djevojke, Amerikanke Patricije. Film se odlikuje sasvim novim pristupom: citati, miješanje žanrovskih konvencija, ispreplitanje igranog i dokumentarnog, montaža koja ne vodi strogo računa o kontinuitetu, pokretno snimanje iz ruke, junakovo izravno obraćanje kameri…

35 mm, c/b, 87 minuta

Mali vojnik

(Le petit soldat, 1960)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Radnja filma događa se u vrijeme alžirskog rata, a glavni lik je francuski plaćeni ubojica koji dobiva naređenje ubiti borca za neovisnost Alžira. Film je snimljen 1960. i drugi je Godardov film, ali je zbog zabrane u distribuciju pušten tek 1963.

c/b, 88 minuta

Žena je žena

(Une femme est une femme, 1961)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Angela (Anna Karina) je striptizeta koja žarko želi dijete. Njezin dečko joj odbije ispuniti tu želju i u šali ju pošalje svom najboljem prijatelju Alfredu (Jean-Paul Belmondo)... Prvi Godardov film u boji, pun eksperimenata (montažni i zvukovni diskontinuitet, neočekivane promjene ritma).

boja, 85 minuta

Živjeti svoj život

(Vivre sa vie: Film en douze tableaux, 1962)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Anna Karina tumači ženu koja napušta muža i dijete u želji da se probije kao glumica. Kada shvati da joj se san neće ostvariti završi kao prostitutka. Film je podijeljen u dvanaest poglavlja. Film je izravni hommage Carlu Theodoru Dreyeru, dok je lik Nane svojevrstan hommage glumici Louise Brooks.

c/b, 80 minuta

Prezir

(Le mépris, Francuska, Italija, 1963)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Glasoviti redatelj Fritz Lang u mondenom ljetovalištu na talijanskom otoku Capriju snima film o pustolovinama starogrčkog mitološkog junaka Odiseja. Snimanje protječe uz brojne nesuglasice između Langa i američkog producenta Jeremyja Prokoscha, jer redatelj želi snimiti umjetničko djelo bez podilaženja gledateljima, dok producent pokušava realizirati komercijalno usmjeren film namijenjen što široj publici. Stoga Prokosch angažira mladog scenarista Paula Javala,...

boja, 102'

Neobična banda

(Bande a part, 1964)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Arthur i Franz dvojica su prijatelja koji traže način kako se obogatiti. Franz uskoro upoznaje lijepu Odile koja neoprezno spominje kako njena tetka u kući ima mnogo skrivenog novca... Kritika film naziva „svojevrsnim vesternom predgrađa“. Film koketira s gangsterskim filmovima i hommage je Howardu Hawksu.

crno-bijeli/boja, 97 minuta

Alphaville, neobična avantura Lemmyja Cautiona

(Alphaville Une étrange aventure de Lemmy Caution, 1965.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Alphaville je grad iz budućnosti kojim vlada moćan i strog kompjuter Alpha 60 kojem je cilj uništiti individualnost svih gradskih stanovnika. Slobodne misli, ljubav, poezija i iskazivanje emocija su zabranjeni. U grad stiže tajni agent Lemmy Caution čija je zadaća pronaći drugog agenta, nestalog Henrija Dicksona, zarobiti tvorca Alphavillea profesora von Brauna i uništiti njegov izum: Alphu 60.

35 mm, c/b, 99 minuta

Ludi Pierrot

(Pierrot le fou, Francuska, Italija, 1965)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Ferdinand Griffon nesretno je oženjen, a nedavno je i dobio otkaz u televizijskoj kući u kojoj je bio zaposlen. Nakon posjete besmislenoj pariškoj zabavi ispunjenoj ispraznim pretencioznim diskusijama, odluči pobjeći s bivšom djevojkom Marianne Renoir na sam 14. srpnja, obljetnicu Francuske revolucije, ostavljajući iza sebe suprugu, djecu i buržoaski način života. Slijedeći Marianne u njezin stan, gdje pronađu leš muškarca, Ferdinand, kojeg Marianne zove Pierrot (&bdq...

boja, 110'

Muški rod, ženski rod

(Masculin, féminin: 15 faits précis, 1966)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Willy Kurant
Sadržaj:

Film o mladim ljudima čiji interesi uglavnom ne prelaze uobičajene teme poput ljubavi, seksa, politike i pop kulture... Oslikavajući dva mlada para dokumentarističkim prosedeom filma -istine redatelj je stvorio film dokument ideja i načina mišljenja Francuske tog vremena.

c/b, 103 minute

Daleko od Vijetnama

(Loin du Vietnam, 1967.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Jean Boffety, Denys Clerval, Ghislain Cloquet, Willy Kurant, Alain Levent, Kieu Tham, Bernard Zitzermann
Sadržaj:

Antiratni omnibus šest redatelja (Joris Ivens, William Klein, Claude Lelouch, Agnès Varda, Jean-Luc Godard (dio "Camera-Eye") i Alain Resnais (dio "Claude Ridder")), snimljen prema ideji i pod ravnateljstvom Chrisa Markera. Kroz šest različitih priča, redatelji na svoj način iznose svoje viđenje vijetnamskog rata pritom zajednički osuđujući američku intervenciju. Dokumentarni dijelovi, arhivske snimke, intervjui i igrane sekvence izmjenjuju se u molbi za...

35 mm, boja, 115 min

JLG - JLG

(1996)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Christian Jacquenod, Yves Pouliquen
Sadržaj:

Godardov filmski autoportret u kojem priča sam o sebi, o vlastitom mjestu u filmskoj povijesti, o stanju filmske industrije, kao i o samom činu stvaranja filma.

boja, 62 minute

Ime Carmen

(Prénom Carmen, 1983.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard, Jean-Bernard Menoud
Sadržaj:

Naslovna junakinja filma je mlada, ali opasna djevojka. Članica je grupe kriminalaca koji planiraju pljačku banke. Jean-Luc Godard pojavljuje se u ulozi Carmeninog ujaka, bolesnog redatelja čija karijera stagnira. Carmen mu slaže kako s prijateljima želi snimiti film te im zbog toga treba njegova kuća. Još jedna žrtva Carmenine laži bit će mladi policajac Joseph, čuvar banke koju njezini prijatelji žele opljačkati.

boja, 35 mm, 85 min

Udana žena

(Une femme mariée: Suite de fragments d'un film tourné en 1964, 1964.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Film prati dan u životu udane žene. Charlotte balansira između života sa suprugom Pierreom i njegovim sinom iz prvoga braka te susreta s ljubavnikom, glumcem Robertom. Robert želi da ona napusti muža, ali Charlotte ni sama nije sigurna što zapravo želi. Nakon što se rastane s ljubavnikom, odlazi na aerodrom po supruga i njegova suradnika. Zajedno večeraju. Charlotte provodi vrijeme sa suprugom. Sutra bi trebala donijeti odluku. Kakvu?

35 m, c/b, 95 min

Karabinjeri

(Les carabiniers, 1963.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Dva siromašna i naivna brata iz izmišljene zemlje pristanu boriti se u ratu za svoga kralja. Zauzvrat su im obećana bogatstva zbog čega ih i supruge podrže u odlasku. Zajedno napuštaju domove i prolaze ratišta, uništena, opustošena područja sudjelujući u strahotama rata. Nakon što Ulysses bude ranjen, vraćaju se kući. Od obećanih blaga imaju samo razglednice, priče o doživljenim iskustvima i obećanje da će dobiti nagradu kada rat konačno završi.

35 mm, c/b, 75 min

Dvije ili tri stvari koje znam o njoj

(2 ou 3 choses que je sais d'elle, 1967.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Kroz svakodnevicu mlade Parižanke Juliette Jeanson, Godard se dotiče tema novca, seksa, mode, ljubavi, grada, sporta, politike, rata, jezika, konzumerizma i brojnih drugih. Juliette je mlada majka, supruga i povremeno, da bi zaradila za obitelj, prostitutka. Tako balansira između različitih obveza: od odgajanja djeteta, kupnje namirnica i kućanskih poslova do susreta s klijentima dok je dijete na čuvanju.

35 mm, boja, 87 min

Made in USA

(1966.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Zadnja dugometražna suradnja Godarda i Anne Karine u kojoj ona tumači glavnu ulogu. Misteriozna Paula Nelson dolazi u Atlantic City kako bi se našla s ljubavnikom Richardom. On je otvoreni komunist i povezuje ga se s ubojstvom stranog agenta. Paula po dolasku saznaje da je Richard umro te pokušava saznati detalje oko njegove smrti…

35 mm, boja, 90 min

Pohvala ljubavi

(Éloge de l'amour, 2001.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Julien Hirsch, Christophe Pollock
Sadržaj:

Kombinirajući u tri dijela filma prošlost sa sadašnjošću, Godard se bavi temama povijesti, politike i ljubavi. Glavni protagonist filma je mladi Edgar koji radi na projektu o različitim stadijima ljubavi ne znajući da li da ga uobliči kao operu, dramu ili film. Organizira audiciju, ali ponuđenim nije zadovoljan. Proganja ga pomisao na ženu koju je upoznao prije tri godine i koju želi angažirati. Uz malo napora uspijeva je pronaći...

35 mm, c/b i boja, 97 min

Kralj Lear

(King Lear, 1987.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Sophie Maintigneux
Sadržaj:

Avangardna dekonstrukcija Shakespearove drame Kralj Lear čiji je središnji lik daleki potomak spomenutog slavnog pisca. On nastoji adaptirati njegovu dramu o vladaru čiji pokušaj da kraljevstvo podijeli trima kćerima dovodi do tragedije. Stvarni se svijet za to vrijeme oporavlja od černobilske katastrofe.

35 mm, boja, 90 min

Tri katastrofe

(Les trois désastres, 2013.)

Režija: Jean-Luc Godard
Sadržaj:

Filmski omnibus pod nazivom 3x3D u kojem su uz Godarda priče snimili i Peter Greenaway i Edgar Pêra. Snimljen u 3D tehnici, omnibus je rađen po narudžbi za portugalski grad Guimarães u vrijeme kada je proglašen europskim gradom kulture 2012. godine. Godard u Les trois désastres prvi put koristi 3D tehniku, koristeći je maksimalno tako da slaže slojeve slika, tekstova, snimki iz tuđih filmova s vlastitom naracijom.

3D, boja, 70 min

Novi svijet (1962)

(Le noveau monde, 1962.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Jean Rabier
Sadržaj:

Kroz intimnu priču jednog para, snimljenu u vrijeme hladnog rata Godard kritizira nuklearnu prijetnju i apsolutizam svijeta bez slobode. Riječ je o mladića zaljubljenu u djevojku Aleksandru. Nakon što mu kaže da je i ona zaljubljena u njega, on mirno zaspe. Probudi se nakon dva dana i sazna da se nad Parizom dogodila nuklearna eksplozija. Stručnjaci tvrde da na ljude nije imala utjecaja, no on uočava promjene u Aleksandrinu ponašanju. Film je snimljen kao dio omnibusa pod nazivom Ro.Go.Pa.G. u...

35 mm, c/b, 20 min

Anticipacija ili ljubav u godini 2000

(Anticipation, ou l'amour en l'an 2000, 1967.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Pierre Lhomme
Sadržaj:

Filmski omnibus Le plus vieux métier du monde tematizira prostituciju od davne prošlosti do zamišljene budućnosti. Priče su snimili Claude Autant-Lara, Mauro Bolognini, Philippe de Broca, Franco Indovina, Michael Pfleghar i Jean-Luc Godard, koji se iz perspektive 1967. godine pozabavio mogućim svijetom u 2000. godini kada na Zemlju stiže Demetrius. Ljudskog je oblika, no stiže s dalekog planeta i traži družicu.

35 mm, boja, 20 min

Zbogom jeziku

(Adieu au langage, 2014.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Fabrice Aragno
Sadržaj:

Prvi Godardov dugometražni igrani film snimljen u 3D tehnici, u francusko-švicarskoj koprodukciji. Osnovna priča o ljubavnom paru ispričana je u dvije slične verzije, bez pravilna kronološkog slijeda i s Godardu karakterističnim brojnim referencama na umjetnička, filozofska i znanstvena djela. Uz klasične likove poput udane žene, slobodna muškarca i bivšeg supruga, jedan od protagonista filma je i napušteni pas kojeg tumači Godardov Roxy Miéville.

3D, boja, 70 min

Broj dva

(Numéro deux, 1975.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: William Lubtchansky
Sadržaj:

Podijelivši film u dva dijela, Godard se u prvom izravno obraća publici objašnjavajući što je sve potrebno da bi se snimio film i na koji način je uspio prikupiti novac za njegovu realizaciju. Slijedi analiza francuske obitelji srednje klase, kroz ekonomski, emocionalni, seksualni i poslovni aspekt. Supruga ima poteškoća s probavom o čemu se žali djeci. Suprug saznaje za supruginu nevjeru te je siluje. A kćer to vidi.

35 mm, boja, 88 min

Spasi se tko može

(Sauve qui peut (la vie), 1980.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Renato Berta, William Lubtchansky, Jean-Bernard Menoud
Sadržaj:

Podijeljen na tri dijela, film se bavi trima glavnim, međusobno povezanim likovima. Denise se muči s nedavno donesenom odlukom da napusti posao na televizijskoj postaji. Tamo radi s Paulom, partnerom i u privatnom životu. Denise obavlja posljednje pripreme za odlazak u švicarsku pokrajinu gdje planira pisati roman. Paul se pak pokušava nositi s Deniseinom odlukom o odlasku i mogućem prekidu njihove veze. Upoznaje prostitutku Isabelle čiji dan dalje pratimo...

35 mm, boja, 87 min

Charlotte i Véronique, ili Svi dečki se zovu Patrick

(Charlotte et Véronique, u Tous les garçons s'appellent Patrick, All the Boys Are Called Patrick, 1957.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Michel Latouche
Sadržaj:

Studentice Veronique i Charlotte odvojeno sreću istog muškarca. On sa svakom posebno dogovori sastanak slijedeću večer. Ali kad se one obje pojave, on stiže s trećom djevojkom.

digitalno, c/b, 21 min

Prix suisse, hvala, mrtav ili živ

(Prix suisse, remerciements, mort ou vif, 2015.)

Režija: Jean-Luc Godard
Sadržaj:

U Ženevi je 13. ožujka 2015. godine, na švicarskom filmskom festivalu Jean-Lucu Godardu dodijeljena počasna nagrada za posebna dostignuća kao "vizionarskom filmskom stvaraocu", "virtuozu filmske montaže" čija su "avangardna" djela inspirirala mlađe naraštaje. Godard nije bio na dodjeli zbog zdravstvenih razloga, no kao zahvalu, u svom stilu, snimio je kratkometražni film o kojem je riječ.

digitalno, boja, 5 min

Moć riječi

(La Puissance de la parole, 1988.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Pierre-Alain Besse, Caroline Champetier
Sadržaj:

Godardov kratki film za francuski telekom. U kondenziranom montaž‍nom deliriju video slikarstva, glazbe i knjiž‍evnosti, miksajući zvukove Leonarda Cohena, Boba Dylana, Johna Cagea, Césara Francka, Ravela, Straussa, Bacha, Beethovena sa slikarstvom Bacona, Van Gogha, Ernsta - Godard stvara igranofilmsku esejističku poemu koja istodobno slavi moć novih riječi i kao njezina “prva strofa” najavljuje kozmičku katastrofu.

digitalno, boja, 25 min

Amaterska reportaž‍a Maquette expo

(Reportage amateur, 2006.)

Režija: Jean-Luc Godard
Sadržaj:

U filmskom eseju kojeg je naručio muzej moderne umjetnosti u New Yorku Jean-Luc Godard i Anne-Marie Miéville iznose razmišljanja o ulozi primijenjenih umjetnosti na kraju dvadesetog stoljeća. Godard je zamislio instalaciju Collage(s) de France za Centar Pompidou, ambicioznu "arheologiju filma", koja je realizirana samo kao maketa u sklopu izlo‍žbe Voyage(s) en utopie 2006. godine.

digitalno, boja, 47 min

Odabrani trenuci iz povijesti filma

(Moments choisis des histoire(s) du cinéma, 2004.)

Režija: Jean-Luc Godard
Sadržaj:

Istovremeno i esej o filmu, umjetnosti i povijesti, ali i Godardov autoportret, montiran 2004. godine kao svojevrsna suma najboljih dijelova ranije snimljene serije Histoire(s) du cinéma od 1988. do 1998. godine.

digitalno, boja, 84 min

Jedan plus jedan

(One Plus One/Sympathy for the Devil, 1968.)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Anthony B. Richmond
Sadržaj:

Film je Godardov zapis o zapadnjačkoj kulturi kasnih šezdesetih godina prošloga stoljeća. Sastavljen je od naizgled nepovezanih fragmenata: bolivijski revolucionar koji se krije u londonskom muškom toaletu, grupa Rolling Stones na probi pjesme „Sympathy for the Devil”, militantni članovi crnačkog pokreta Crne pantere, čovjek koji čita „Mein Kampf” u porno-šopu u Sohou,…

35mm, boja, 99 min

Vikend

(Week End, Francuska, 1967)

Režija: Jean-Luc Godard
FOTOGRAFIJA: Raoul Coutard
Sadržaj:

Roland i Corinne Durand buržujski su bračni par. On ima ljubavnicu, a ona ljubavnika, i oboje spletkare jedno protiv drugog s namjerom da onog drugog ubiju. Krenu na put na selo, prema kući Corinneinih roditelja, kako bi prisvojili životno osiguranje njezina umirućeg oca, spremni i da ubiju oca ako bude potrebno. Put se pretvara u pitoreskni kaos – prvo nailaze na kilometarsku kolonu zbog prometne nesreće, a nakon što uspiju pronaći zaobilaznicu, na njoj nailaze na automobile strad...

boja, 97'
Vidi cijeli program